Spaniaboliger har solgt boliger siden 1999 i Spania.

Vårt primære marked er skandinaver, som er på jakt etter en bolig i Spania.

Virksomheten ligger under vårt spanske selskap RENT-A-FLAT SPAIN SL.

RENT-A-FLAT SPAIN eies 90% av det norske selskapet Invest Gruppen AS og 10% av Knut Arne Ribsskog. Invest Gruppen AS ble grunnlagt 20.10.1994, og eies 100% av Knut Arne Ribsskog.

Invest Gruppen AS har flere underselskaper i Norge, som også driver med utleie av eiendom. Invest Gruppen AS med underselskaper, leier ut i overkant av 70 egne enheter, i Norge og Spania.

Gjennom våre eiendoms virksomheter i 22 år, har vi sikret oss solid kunnskap og kompetanse. Dette ikke bare på selve kjøps prosessen i Spania, men også på den bygningstekniske siden.

Knut Arne Ribsskog flyttet til Spania i 1999 og har siden vært fast bosatt der. Han er også aktiv medarbeider i Spaniaboliger. Han behersker språkene norsk, engelsk og spansk.

Prisene du får hos oss er de samme som ved kjøp fra spanske utbyggere, men med service og oppfølging, på ditt eget språk.

Alle våre eiendomssalg blir kontrollert av spansk advokat.

Våre utbyggere stiller bankgaranti, på beløp som forskudds innbetales, dersom du som kunde ønsker det.

Vi er også behjelpelig med å skaffe finansiering i Spansk bank, dersom du ønsker det.

Vi lover at vi skal hjelpe deg på best mulig måte, slik at det å kjøpe Spaniabolig, blir en hyggelig og uproblematisk opplevelse.

La derfor drømmen, om egen Spaniabolig, bli virkelighet gjennom Spaniaboliger.

Nye BOLIGER

Pris redusert

siste lagt til

Utvalgte Eiendommer